Η συμβολή των μελών του πάνελ στις εργασίες του Συνεδρίου για τα «κόκκινα» δάνεια

Η καινοτομία του Συνεδρίου για τα «κόκκινα» δάνεια ήταν η ενσωμάτωση ενός δυναμικού πάνελ που ενίσχυσε το μοντέλο διεξαγωγής της τολμηρής Δημόσιας Διαβούλευσης και εμπλούτισε τους όρους ανάπτυξης και μετεξέλιξης του ζωντανού διαλόγου δομημένα και έξυπνα, δημιουργικά και παραγωγικά για την έκβαση των εργασιών του Συνεδρίου.

Η προστιθέμενη αξία της παρουσίας και ενεργοποίησης των μελών του δημιουργικού πάνελ θα μπορούσε να συνοψίζεται στα εξ ων συνετέθη: άρθρωση κρίσιμων ερωτημάτων, ορθολογική έκφραση θεσμικών τοποθετήσεων, ελεύθερη αποτύπωση προσωπικών εκτιμήσεων, γονιμοποιητική τροφοδότηση διαλόγου, διαρκής αλληλεπίδραση ομιλητών, δομημένος διάλογος και ανάπτυξη επιχειρημάτων.

Η δημιουργική και καθοριστική συνεισφορά των μελών του πάνελ εκτείνεται στις κεντρικές θεματικές συζητήσεις του Συνεδρίου για τα «κόκκινα» δάνεια.

► ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ, Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Κόλλιας, με τις επισημάνσεις και παρατηρήσεις του στάθηκε στην ελλειμματική διάσταση του νόμου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Εξέφρασε την αγωνία του για τη δημιουργία μίας νέας γενιάς οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, καθώς 71.890 ελεύθεροι επαγγελματίες, μην μπορώντας να ανταπεξέλθουν στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που πρέπει να πληρώσουν, έκλεισαν τα μπλοκάκια τους από τότε που ψηφίστηκε ο Νόμος.

Τέλος ο κ. Κόλλιας έθεσε το θέμα της αναγκαιότητας να διευκρινιστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής των ελεύθερων επαγγελματιών στον νόμο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό επιχειρηματικών οφειλών.

► ΦΩΤΗΣ ΚΩΤΣΗΣ, Μέλος Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Ο κ. Κωτσής με τη συνολική παρουσία του στο Συνέδριο ανέδειξε πάρα πολλά θέματα διαφορετικής φύσης και βαρύτητας. Κατά πρώτον, ανέλυσε το θέμα της ιδεολογικοποίησης της κουλτούρας του «δεν πληρώνω» έναντι του Κράτους, των ΔΕΚΟ, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με πρώτο δάσκαλο το ίδιο το Κράτος και τους στρατηγικούς κακοπληρωτές να βρίθουν διαφορετικής κλίμακας, κατάσταση που περιορίζει εκ του αποτελέσματος τις παραγωγικές της ελληνικής κοινωνίας.

Κατά δεύτερον, εκφράζοντας την άποψη των δικηγόρων, έθεσε το ζήτημα της διασφάλισης της ισότιμης συμμετοχής του οφειλέτη στη σύναψη της πολυμερούς δικαιοπραξίας του εξωδικαστικού μηχανισμού που συνθέτει ένα σύνθετο νομικό κείμενο.

Κατά τρίτον, ο κ. Κωτσής έθεσε κρίσιμα ερωτήματα σε σχέση με τις υποθέσεις και τους χρόνους στους οποίους προβλέπεται να άγονται ενώπιον των δικαστηρίων, το βαθμό στον οποίο το Κράτος υποχρεώνεται να κάτσει στο ίδιο διαπραγματευτικό τραπέζι με τους οφειλέτες, το κριτήριο της σκοπιμότητας αξιοποίησης του μητρώου διαχειριστών αφερεγγυότητας ως προς την ιδιότητα του πραγματογνώμονα, αλλά και τη συμπερίληψη σε ένα εθνικό σχέδιο εξόδου από την κρίση χαρακτηριστικών σταθερών και δεδομένων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Τέλος, επισήμανε την ανάγκη νομοθετήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, κρίνοντας ανεπαρκή την αναφορά τους στο άρθρο 15 του νόμου για τον εξωδικαστικό, με απώτερο στόχο να μην οδηγηθεί και αυτή η κατηγορία σε «κόκκινη» κατάσταση

► ΝΙΚΟΣ ΜΗΛΗΣ, Α' Αντιπρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Ο κ. Μήλης εξέφρασε θεσμικά τις θέσεις του ΤΕΕ. Με την παρουσία του στο Συνέδριο στάθηκε σε τρία θέματα: το θεσμό της εξωδικαστική διαμεσολάβησης και τους ελεύθερους επαγγελματίες, την αποτελεσματική λειτουργία των διαμεσολαβητών, την ποιοτική και ποσοτική βελτιστοποίηση των νομοθετικών ρυθμίσεων του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Ο κ. Μήλης τόνισε ότι ο θεσμός της εξωδικαστικής διαμεσολάβησης πρέπει να προχωρήσει ολοκληρωμένα και γρήγορα, ότι 60.000 διπλωματούχοι, μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ, μελετητές κυρίως και εργολήπτες σε ατομικές επιχειρήσεις είναι ελεύθεροι επαγγελματίες που εξαιρούνται από το υπάρχον πλαίσιο.

Τέλος, ο Αντιπρόεδρος του ΤΕΕ ανέδειξε τα χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να έχει η ρύθμιση του εξωδικαστικού, να είναι δηλαδή γενική και να αφορά όλους και όλες τις οφειλές, εξατομικευμένη, απλή και άμεση χωρίς πολλά στάδια επικύρωσης, και πάνω από όλα δίκαιη, να λαμβάνει δηλαδή υπόψη τα συμφέροντα των πράσινων δανειοληπτών κυρίως, του Κράτους, των Ταμείων και των Τραπεζών. «Η λύση θα πρέπει να ενώνει και να μην χωρίζει την κοινωνία» υπογράμμισε ο Αντιπρόεδρος του ΤΕΕ.

► ΑΡΙΑΔΝΗ ΝΟΥΚΑ, Δικηγόρος

H δικηγόρος Αριάδνη Νούκα είχε μία ιδιαίτερα έντονη παρουσία στο Συνέδριο, θέτοντας μία σειρά από καίρια και καθοριστικά ερωτήματα στους ομιλητές. Απευθυνόμενη σε κορυφαίες προσωπικότητες που συμμετείχαν στις θεματικές συζητήσεις ανέδειξε βαρύνουσας σημασίας ζητήματα που σχετίζονται με:

α. το μέλλον των δανειοληπτών που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους του ΟΑΕΔ κι έχουν επιδότηση επιτοκίου,

β. το ενδεχόμενο εξαίρεσης των αγροτικών ακινήτων από τη μεταβίβασή τους προς διαχείριση στα κερδοσκοπικά funds,

γ. τη διαδικασία μείωσης των κόκκινων δανείων κατά 40 δισεκατομμύρια ευρώ από τις τράπεζες ως το 2019 χωρίς μαζικές πωλήσεις από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όταν η ψήφιση του εξωδικαστικού μηχανισμού καθυστερεί τόσο πολύ,

δ. τη διερεύνηση των προθέσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών να φέρει προς ψήφιση διάταξη που θα προβλέπει να προηγείται ο δανειολήπτης στη διαδικασία πώλησης του δανείου του;

ε. τον τρόπο με τον οποίο θα προστατευθούν οι συνεπείς δανειολήπτες κι οι τράπεζες από μεθόδους και πρακτικές των στρατηγικών κακοπληρωτών;

στ. τη στάση που θα κρατήσει η Ν.Δ στο ζήτημα της ανάληψης διαχείρισης των funds της υποθηκευμένης αγροτικής γης. 

        ► ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ, Καθηγητής Οικονομικών ΕΚΠΑ

Ο κ. Πετράκης, ως μέλος του πάνελ της κεντρικής ομιλίας του Συνεδρίου για τα «κόκκινα» δάνεια, έθεσε καίρια ερωτήματα για τη διεξαγωγή της συζήτησης. Απευθυνόμενος στον Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Θ. Μητράκο, έθεσε το ερώτημα της εκτίμησης του ποσοστού μείωσης του κόστους δανεισμού του Δημοσίου με την ένταξη στο μηχανισμό ποσοτικής χαλάρωσης, καθώς και το ζήτημα της εκτίμησης της επίδρασης της εμπλοκής του δικαστικού συστήματος στο σύστημα αναδιάρθρωσης των δανείων.

Ακόμη, απευθυνόμενος στον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κωστή Χατζηδάκη, ανέδειξε το ζήτημα του τρόπου αντιμετώπισης και περιορισμού της αύξησης των Ιδιωτικών Χρεών προς το Δημόσιο, καθώς το πρόβλημα αυτό έχει έντονη υφεσιακή δράση στην οικονομία συνολικά.

► ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ, Μέλος του Δ.Σ., Ταμίας Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

O κ. Πατσουράκος αναφέρθηκε στην αδικία που συντελείται στους επαγγελματίες του κλάδου του, διερωτώμενος για το λόγο για τον οποίο οι συνάδελφοί του δεν συμπεριλήφθηκαν στις ρυθμίσεις του νόμου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό επιχειρηματικών οφειλών. "Πως θα έχουμε βιώσιμη και καλή παροχή υπηρεσιών υγείας με το σύνολο των γιατρών να είναι εξαθλιωμένο;" υπογράμμισε ο κ. Πατσουράκος.

► ΣΟΝΙΑ ΧΑΪΜΑΝΤΑ, Δημοσιογράφος, μέλος του Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Α.

Η κ. Χαϊμαντά, μέλος του Δ.Σ. της Ε.Σ.Η.Ε.Α., κατά τη διενέργεια της δεύτερης θεματικής συζήτησης του Συνεδρίου για τα "κόκκινα δάνεια" εξέφρασε την απορία της για το μέλλον του μιντιακού επιχειρείν: Από τις 3.000 οφειλέτριες εταιρείες οι 10 αφορούν επιχειρήσεις media, που όμως έχουν φτάσει να χρωστούν 1.2 δις ευρώ, το 10% (!) των συνολικών οφειλών που αφορούν 11 δις ευρώ!

Βρισκόμαστε σε αστερισμό εξαγορών, πλειστηριασμών. Η κινητικότητα που υπάρχει τις τελευταίες εβδομάδες από νέα "τζάκια" που επιθυμούν να ενταχθούν στα ΜΜΕ -αρκεί να υπάρξει κούρεμα οφειλών προς τις τράπεζες και να προχωρήσει ο νόμος περί ασυλίας στελεχών- έφερε το ερώτημα της κ. Χαϊμαντά προς τον κ. Π. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ, για το αν το "κούρεμα" συνεπάγεται και διασφάλιση θέσεων εργασίας για ένα κλάδο που "μάτωσε" με τον ερχομό της κρίσης, έχοντας σήμερα (εφτά χρόνια μετά το ξέσπασμα της κρίσης) 65% ανεργία!

Απευθυνόμενη στον κ. Γ. Πατούλη και αναφορικά με την πρωτοβουλία δημιουργίας τοπικών υποστηρικτικών μηχανισμών μέσω Δήμων, η κ. Χαϊμαντά έθεσε το ερώτημα του εάν πρόκειται για κενό διαμεσολάβησης ή επικοινωνίας και του πώς θα μπορούσε να προσφέρει η ΕΣΗΕΑ.

► ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Senior Advisor του Τομέα Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Ευρωπαϊκής Πολιτικής του Σ.Ε.Β.

Ο κ. Μητσόπουλος, απευθυνόμενος στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Γιάννη Δραγασάκη, έθεσε με έμφαση ένα ζήτημα πολιτικού, τεχνικού και ηθικού χαρακτήρα, που αφορά τους φόρους που έχουν ήδη πληρωθεί από τους πιστωτές, επιχειρήσεις και προμηθευτές επί των τιμολογίων που θα διαγραφούν μέσα από τη διαδικασία ρύθμισης χρεών. Ακόμη, υπογράμμισε το ζήτημα της ευθύνης των στελεχών, ως προσωπικού αντικίνητρου.

► ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΡΝΙΚΟΣ, Πρόεδρος Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδος

Ο κ. Βερνίκος τόνισε τη σημασία του διαλόγου και της συναίνεσης μεταξύ της πολιτείας και των κοινωνικο-οικονομικών φορέων. Υπογράμμισε ότι είναι διαφορετική η λογική των τραπεζιτών και της κοινωνίας των πολιτών ή κάθε πολίτη χωριστά. Υπογράμμισε τις ασυμμετρίες ισχύος που παρατηρούνται κατά τις διαπραγματεύσεις για τη ρύθμιση οφειλών ανάμεσα στους πολίτες και τους τραπεζίτες και οργανωμένες διοικητικές δομές. Απευθύνθηκε στον πολιτικό κόσμο και ζήτησε την καταγραφή δίκαιων αιτημάτων πολιτών που συνθλίβονται από αυτή τη διάταξη δυνάμεων.

► ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας

Ο κ. Μαρλαφέκας, εκπροσωπώντας την υγιή επιχειρηματικότητα, εξέφρασε τις τοποθετήσεις του στο Συνέδριο για τα «κόκκινα» δάνεια, τονίζοντας την ανάγκη στήριξης της παραγωγικής βάσης της οικονομίας και κυβερνητικής πρόνοιας και διασφάλισής της, απευθυνόμενος στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Γιάννη Δραγασάκη.

Υπογράμμισε ότι οι «κακοί» επιχειρηματίες δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προκειμένου να έχουν διαφορετική μεταχείριση, δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. Δεύτερη ευκαιρία αξίζει να δοθεί σε όσους επλήγησαν από την κρίση, δήλωσε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

► ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΕΓΓΟΥΛΗΣ, Διευθυντής - Νομικός Σύμβουλος Ε.Σ.Ε.Ε.

Ο κ. Μέγγουλης με την παρουσία του στο Συνέδριο ζήτησε αποσαφήνιση για τα κριτήρια υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό με βάση το άρθρο 2, τόνισε τη ζωτικότητα της ύπαρξης ακατάσχετου λογαριασμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και την προστασία δια μέσου αυτών των ελεύθερων επαγγελματιών που δεν τα πάνε καλά με τα logistics.

Τέλος, ο κ. Μέγγουλης τόνισε ότι η εξαίρεση των ρυθμίσεων για τα τραπεζικά δάνεια είναι ένα πλήγμα για το νόμο και υπογράμμισε ότι η νομοθετική εξαίρεση των επαγγελματιών, που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους, θα έχει τη μοίρα του Νόμου Δένδια.

► ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΙΚΚΙΝΗΣ, Πρόεδρος Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ)

Ο πρόεδρος της ΔΟΕ κ. Κικκινής ανέδειξε αυξημένης κοινωνικής ευαισθησίας ζητήματα που σχετίζονται με τις μειωμένες δυνατότητες επανένταξης των καταχρεωμένων και υπερφορολογημένων πολιτών, απευθυνόμενος με ερώτημά του στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Β. Κόκκαλη.

Κατά τη συνομιλία του με τον κ. Π. Πετράκη, Καθηγητή Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, εξέφρασε τον ειλικρινή θαυμασμό του για το έργο του και έθεσε το ζήτημα της πιθανότητας δραστικής και αποτελεσματικής επίλυσης του προβλήματος των «κόκκινων» δανείων στην Ελλάδα. Απευθυνόμενος στον κ. Λ. Ζαγορίτη, Συνήγορο του Καταναλωτή, τόνισε ότι με άλλους όρους έγινε η σύναψη των δανείων και με άλλους όρους καλούνται οι πολίτες να αποπληρώσουν τα δάνεια αυτά.

Με δεδομένη τη μη εφαρμογή πολιτικής που να οδηγεί σε εισοδηματική ανάκαμψη ήδη έχουν αρχίσει μη θεσμικές αντιδράσεις και ζήτησε την εκτίμηση και συμβουλή του για τις μη θεσμικές μαζικές αντιδράσεις που αναπτύσσονται για την αποτροπή των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας.

Τέλος κατά το διάλογό του με τον κ. Γ. Πατούλη, υπογράμμισε το ζήτημα των «κόκκινων» υποχρεώσεων αρκετών Δήμων της χώρας, εξαιρώντας το Δήμο Αμαρουσίου, προς τα σχολεία, ενώ δεν παρέλειψε να μεταφέρει ερώτηση εκπεφρασμένη από μέλη της ΔΟΕ στο Δήμο Θεσσαλονίκης σχετικά με τις δεσμεύσεις λογαριασμών πολιτών στις οποίες προβαίνουν δημοτικές αρχές, παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι οι πολίτες αυτοί βρίσκονται σε αδυναμία να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

► ΤΑΚΗΣ ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ, Σύμβουλος της Γ.Σ.Ε.Ε. , στην Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας

Ο κ. Καλόφωνος αναρωτήθηκε απευθυνόμενος στον πρόεδρο του Δ.Σ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, κ. Κ. Βαρλαμίτη, αν το προφίλ των δανειοληπτών γίνεται αντικείμενο μελέτης: "Διαφορετικά αντιμετωπίζεις ένα δάνειο το οποίο είναι 20ετίας κι έχει πληρωθεί τα τελευταία 16 χρόνια κι αλλιώς τα δάνεια που πάρθηκαν το 2007 και το 2012 πάνω στο "σπάσιμο" της οικονομικής φούσκας", τόνισε, εκφράζοντας ταυτόχρονα την απορία για το τι προβλέπεται για χιλιάδες πολίτες που επιθυμούν να προχωρήσουν σ' εθελούσια παράδοση του ακινήτου τους με παράλληλο "σβήσιμο" των οφειλών τους.

► ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΒΕΡΕΤΟΣ, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας

Ο κ. Πεβερέτος έθεσε με ακρίβεια τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και τη δεινή θέση στην οποία έχει περιέλθει ο οικονομικός κλάδος της ελληνικής κτηνοτροφίας, τονίζοντας το υψηλό κόστος παραγωγής, την υψηλή φορολογία, την έλλειψη ρευστότητας και το ηλικιακό πρόβλημα του πληθυσμού των κτηνοτρόφων. Κατέθεσε ένα σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης που πρέπει να συνοδεύει την προσπάθεια ρύθμισης των «κόκκινων» δανείων.

Έθεσε με το μεστό σύνθημα «αποκέντρωση στην αποκέντρωση», στους πολίτες δηλαδή, απευθυνόμενος στον κ. Γ. Πατούλη και ζητώντας συνεργασία μαζί του. Ζήτησε πολιτική εναρμόνισης του νερού έναντι των κτηνοτρόφων σε όλους τους Δήμους, προκειμένου να βοηθηθούν και στην κατεύθυνση της ρύθμισης των χρεών τους.

Απευθυνόμενος στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Βασίλειο Κόκκαλη, ο κ. Πεβερέτος έθεσε το ερώτημα με τρεις διαστάσεις, αυτή της ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό φυσικών προσώπων, κτηνοτρόφων, αγροτών, συνεταιρισμών, τη διάσταση της ένταξης δανείων με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και τέλος τα δάνεια που «κοκκίνισαν» μετά τις 31/12/2016.

► ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΥ, Γενική Διευθύντρια Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.

Η κ. Καλαποθαράκου έθεσε στο Συνέδριο μία σειρά από κρίσιμα θέματα τα οποία συνοψίζονται στα ακόλουθα. Κατά πρώτον απηύθυνε ερώτημα στον Πρόεδρο του ΔΣ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κ. Βαρλαμίτη ως προς τα 23.000 τιτλοποιημένα δάνεια και τις δυνατότητες διαπραγμάτευσης και ρύθμισης οφειλών με βάσει το νέο ευεργετικό ρυθμιστικό πλαίσιο του Ταμείου.

Όσον αφορά στα επιτόκια δανεισμού από το Ταμείο, τόνισε την επιτακτική ανάγκη μείωσής τους, προτείνοντας την οριζόντια μείωση του επιτοκίου κατά τουλάχιστον 3 μονάδες, με βάση τα υφιστάμενα κυμαινόμενα επιτόκια των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Κατά δεύτερον, η κ. Καλαποθαράκου ζήτησε την εκτίμηση του κ. Π. Πετράκη ως προς το ύψος των εισπράξεων των τραπεζών από τη διαδικασία απομείωσης των «κόκκινων» δανείων κατά 40 δισεκατομμύρια ευρώ τα επόμενα 2,5 έτη, καθώς επίσης και τη δική του ερμηνεία για την αδυναμία να δώσουν Κυβέρνηση και Τράπεζες ρεαλιστικές και βιώσιμες εξωδικαστικές λύσεις (πχ. μείωση επιτοκίων δανεισμού, επιμήκυνση αποπληρωμής και κούρεμα).

Τέλος, απευθυνόμενη στον κ. Πατούλη, στον οποίο απέδωσε τα εύσημα για την πρωτοβουλία δημιουργίας τοπικών υποστηρικτικών μηχανισμών μέσω Δήμων, η κ. Καλαποθαράκου με ενθουσιασμό δήλωσε το ευκταίο, τη συνέργεια δηλαδή κεντρικής διοίκησης, δήμων και κοινωνίας των πολιτών με την ΕΓΔΙΧ προκειμένου ο Πολίτης να λάβει υπηρεσίες συμβουλευτικές και διαμεσολαβητικές προσιτές, άμεσες και εύκολες.

► ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΤΣΑΚΗ, Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Διαμεσολαβητών

Η κ. Κωτσάκη μέσα από την παρουσία της στο Συνέδριο και τις ερωτήσεις που έθεσε, στάθηκε, μεταξύ άλλων, σε δύο σημεία κομβικής σημασίας για την εφαρμογή του νόμου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης επιχειρηματικών οφειλών.

Το ένα έχει να κάνει με την προβολή της θέσης της Ελληνικής Ένωσης Διαμεσολαβητών που θεωρεί ότι η συμμετοχή στη διαδικασία όλων των πιστωτών πρέπει να είναι υποχρεωτική, καθώς και η δέσμευσή τους από τη διαδικασία αναδιάρθρωσης, σε περίπτωση που αυτή επέλθει, διότι στην περίπτωση αυτή μειώνεται ο κίνδυνος αποτυχίας της διαδικασίας.

Το άλλο θέμα αυξημένου ενδιαφέροντος που έθεσε η Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Διαμεσολαβητών αφορά στην περίπτωση μη ευόδωσης της απόπειρας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης. Το ερώτημα είναι απλό: τι κάνει αυτός που απέτυχε; Τι κάνει ο πιστωτής με το 85% που απέτυχε στην προσπάθεια εξωδικαστικής επίλυσης;

► ΠΕΤΡΟΣ ΖΟΥΡΔΟΥΜΗΣ, Πρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Διαμεσολαβητών Γεν. Δ/ντής Κέντρου Εξωδικαστικής Επίλυσης ADR point

Ο κ. Ζουρδούμης επεξεργάστηκε μέσα από το σύνολο των ερωτήσεων και των τοποθετήσεών του τις προοπτικές απαλλαγής της χώρας από την «Κοινωνία των κόκκινων χρεών» και ενορχήστρωσης ενός αποτρεπτικού σχεδίου για το μέλλον. Ανέδειξε το ζήτημα του κόστους των λύσεων και του επιτακτικού χαρακτήρα της ανάγκης εξάλειψης των γενεσιουργών παραγόντων της κρίσης.

Ακόμη, στάθηκε στον αριθμό των διαμεσολαβητών και την αναντιστοιχία του στον αριθμό των υποθέσεων προς διαχείριση, ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει ότι όσο πιο σύνθετες είναι οι νομικές διαδικασίες επικύρωσης τόσο περισσότερο αίρεται η εξωδικαστική του διάσταση του νόμου. Πρόκειται σε κάθε περίπτωση για έναν «τολμηρό νόμο» όπως είπε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Διαμεσολαβητών.

► ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Συνταξιούχος, Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Π.Ο.Π.Σ.

Ο κ. Ηλιόπουλος υπενθύμισε στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Βασίλη Κόκκαλη την κοινωνική αδικία που υφίστανται οι συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν χάσει 50 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2010 λόγω του "κυνηγητού" που έχουν εξαπολύσει πάνω τους οι κυβερνήσεις ("σε αντίθεση με όσους έχουν πάρει θαλασσοδάνεια αλλά και τα πολιτικά κόμματα που παραμένουν στο απυρόβλητο").

"Για ποιο λόγο χορηγήθηκαν τόσα πολλά χρήματα χωρίς να υπάρξει στοιχειώδης έλεγχος ότι αυτά κάποτε θα μπορούσαν να επιστραφούν;" αναρωτήθηκε ο κ. Ηλιόπουλος που τα έβαλε και με το "ανεξέλεγκτο" τραπεζικό σύστημα, το οποίο χρεώνει 19% επιτόκιο τον πολίτη, που θα θελήσει να κάνει χρήση πιστωτικής κάρτας, "τραβώντας" χρήμα από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

► ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών

Ο κ. Νικολόπουλος δήλωσε με βεβαιότητα ότι μέσα στα επόμενα 1-2 χρόνια τα δάνεια που έχουν πάρει οι συνάδελφοί του στη συντριπτική τους πλειοψηφία θα μετακυλήσουν από «πορτοκαλί» σε «κόκκινα» ιδίως μετά την ψήφιση στη Βουλή των διατάξεων που αφορούν ειδικά μισθολόγια και προσωπική διαφορά.

«Τα πράγματα είναι δραματικά στον κλάδο μας, σε ποσοστό 60% οι στρατιωτικοί ζουν με ένα μόνο μισθό, αφού οι σύζυγοί τους δεν εργάζονται, ενώ πλέον ο μισθός έχει φτάσει να ισοδυναμεί με…σύνταξη άπαξ κι έχει μειωθεί κατά 40% ενώ για τους απόστρατους οι απολαβές έχουν υποστεί μειώσεις της τάξεως του…68%».

 ► ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ, Δημοσιογράφος

Ο κ. Παπαγιαννίδης συνόψισε όσον αφορά στον εξωδικαστικό νόμο για τις επιχειρηματικές οφειλές ότι έχει κενά ή προβλήματα που χρειάζονται ουσιαστική διόρθωση σε όλες τις διαστάσεις του, με βάση πάντα τις παρεμβάσεις όλων των ομιλητών που έλαβαν μέρος στην αντίστοιχη θεματική συζήτηση.

Έθεσε στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης το ερώτημα της σχέσης της ελληνικής κυβέρνησης με τους εταίρους και δανειστές της χώρας και του διαπραγματευτικού στυλ που εκείνοι υιοθετούν.

Απευθυνόμενος στον Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Θ. Μητράκο, έθεσε το ερώτημα του κατά πόσο η διαχείριση και οι εξελίξεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι.

Τέλος, έθεσε στον Συνήγορο του Πολίτη, κ. Ανδρέα Ποττάκη, το ερώτημα του πώς αξιολογεί τη χρησιμότητά και ορατότητα της Ανεξάρτητης Αρχής στην ελληνική κοινωνία.

          ► ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ, Δημοσιογράφος, Καθημερινή

Η κ. Τζώρτζη, απευθυνόμενη στον Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Θ. Μητράκο και το νομικό σύμβουλο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, κ. Γ. Μούργελα, έθεσε ευσύνοπτα το ερώτημα της διασύνδεσης της πτώσης των τιμών των ακινήτων, της αποτύπωσης της εξέλιξης αυτής στα χαρτοφυλάκια των Τραπεζών και του ζητήματος της κεφαλαιακής επάρκειας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, με δεδομένο ότι από ένα κομμάτι χρηματοροής θα προέλθει από τις ρευστοποιήσεις, ήτοι τους πλειστηριασμούς που θα διενεργηθούν.

         ► ΙΩΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΥΡΗ, Δημοσιογράφος, Ελεύθερος Τύπος

Η κ. Φεντούρη με τις ερωτήσεις που έθεσε στους ομιλητές της τέταρτης θεματικής συζήτησης ανέδειξε το ζήτημα του ακαταδίωκτου των δημοσίων υπαλλήλων και τραπεζικών στελεχών και του κατά πόσο η απουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Σταύρου Κοντονή, συνδέεται με τις δυσκολίες ολοκλήρωσης αυτή της ρύθμισης.

Έθεσε το ζήτημα της διερεύνησης του ενδεχόμενου αλυσιτελούς εφαρμογής του νόμου για τον εξωδικαστικό, ως εργαλείο απομείωσης των «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων, καθώς και το ερώτημα της πραγματικής επάρκειάς του και πιθανότητας ευελικτοποίησής του, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς.

 

 

Video
Βιογραφικά
Multimedia
Graphics
Gallery
faq
Η καινοτομία του Συνεδρίου για τα «κόκκινα» δάνεια
01 Ιουν 2017

Η καινοτομία του Συνεδρίου για τα «κόκκινα» δάνεια ήταν η ενσωμάτωση ενός δυναμικού πάνελ που ενίσχυσε το μοντέλο διεξαγωγής της τολμηρής Δημόσιας Διαβούλευσης και εμπλούτισε τους όρους ανάπτυξης και μετεξέλιξης του ζωντανού διαλόγου δομημένα και έξυπνα, δημιουργικά και παραγωγικά για την έκβαση των εργασιών του Συνεδρίου.

Τα μέλη του Panel του Συνεδρίου για την "Κοινωνία των Κόκκινων Χρεών"
01 Ιουν 2017
9 Views

Τα μέλη του Panel του Συνεδρίου για την "Κοινωνία ων Κόκκινων Χρεών"

Coming Soon...

Τα 3 κριτήρια που κρατούν στη ζωή υπερχρεωμένες εταιρείες

Coming Soon...
Coming Soon...
Main Article 300X600
Πως πρόβαλαν το Συνέδριο τα Μέσα Ενημέρωσης που προσκλήθησαν να το παρακολουθήσουν και να παρέμβουν στις συζητήσεις
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…