"Ο εξωδικαστικός είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία για την πραγματική αναδιάταξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας"

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΠΕΜΕΔ, κ. Νικόλας Κανελλόπουλος, με ισχυρή γνώση τόσο από τη θεσμική του εμπειρία  στην ελληνική Δικαιοσύνη, όσο και από την παρουσία του ως πρωτοπόρος της Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα, μίλησε στο Συνέδριο για τα "κόκκινα" δάνεια για τον ν. 4469/2017 που καθιδρύει τον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων. Τονίζοντας την αναγκαιότητα του νόμου για το σύνολο της Οικονομίας, ο κ. Κανελλόπουλος άσκησε κριτική και αξιολόγησε το νέο νόμο, προτείνοντας λύσεις για τη βελτιστοποίηση της όλης μεταρρύθμισης και την εξασφάλιση της μέγιστης αποτελεσματικότητας του νέου μοντέλου διαχείρισης. 

Ως Γενικός Γραμματέας του ΟΠΕΜΕΔ, μιας πρωτοποριακής για τα ευρωπαϊκά δεδομένα και δυναμικής θεσμικής συμμαχίας για την προώθηση της διαμεσολάβησης και των μεθόδων επίλυσης διαφορών, ο κ. Νικόλας Κανελλόπουλος, με τον συγκροτημένο και πειθαρχημένο επιστημονικά λόγο του, στάθηκε στα ελλείμματα του νόμου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό και πρότεινε λύσεις και μεθόδους για τη μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας του συστήματος, της αποτελεσματικότητας και της ταχύτητάς του. 

Η ομιλία του κ. Κανελλόπουλου έγινε τη Δευτέρα 8 Μαΐου και ώρα 16:30-20:00 στο Ξενοδοχείο King George

Ένα πρώτο αρνητικό σημείο στο νέο νόμο αφορά στον περιορισμό του αριθμού των διαμεσολαβητών-συντονιστών. Σύμφωνα με τον κ. Κανελλόπουλο "φαίνεται ακατανόητος και εντελώς αδικαιολόγητος ο περιορισμός του αριθμού των διαμεσολαβητών - συντονιστών. Ο νόμος εισάγει συγκεκριμένους ανώτατους αριθμούς συντονιστών ανά γεωγραφική περιφέρεια, όμως τα συγκεκριμένα ποσοτικά όρια είναι σε πλήρη αναντιστοιχία με τον αναμενόμενο όγκο των εισερχόμενων υποθέσεων, ενώ δεν υπακούουν σε καμία λογική πληθυσμιακής ή γεωγραφικής κατανομής. Με βεβαιότητα αναμένεται αυτοί οι περιορισμοί να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα εφαρμογής και μεγάλες καθυστερήσεις στη διαχείριση των φακέλων. Δεν υπάρχει, άλλωστε, καμία ασφάλεια, αντικειμενικότητα και διαφάνεια στα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής (με κλήρωση!) των διαμεσολαβητών που θα εγγραφούν στο μητρώο συντονιστών. Συμπεραίνουμε επομένως ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος να εισαχθούν περιορισμοί στον αριθμό των συντονιστών, ενώ θα έπρεπε, αντιθέτως, να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων από τους 1.800 διαπιστευμένους διαμεσολαβητές του ΥΔΔΑΔ στη νέα διαδικασία."

Συνεχίζει ο κ. Κανελλόπουλος, λέγοντας: "σχετικά με τους συντονιστές, ανακύπτουν δύο ακόμη ζητήματα: αφ’ ενός θα πρέπει να περιορισθεί η ευθύνη τους μόνο για δόλο, όπως συμβαίνει γενικώς με τους διαμεσολαβητές, και αφ’ ετέρου η αμοιβή τους -που είναι μάλλον χαμηλή- θα πρέπει να καταβάλλεται ισομερώς από όλα τα μέρη της διαπραγμάτευσης και όχι μόνο από εκείνον που κίνησε τη διαδικασία, δηλαδή κατά τεκμήριο η επιχείρηση που ζητά τη ρύθμιση των οφειλών της. Όσον αφορά στην επικύρωση του συμβιβασμού, εντοπίζουμε ένα σημαντικό παράδοξο και έναν μεγάλο κίνδυνο για προβληματική εφαρμογή του νέου μηχανισμού. Ενώ δηλαδή ο νόμος «ευαγγελίζεται» την εξωδικαστική ρύθμιση, την ίδια ώρα εισάγει μια πολυτελή και αργόσυρτη δικαστική διαδικασία επικύρωσης".

Ο κ. Κανελλόπουλος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στάθηκε ιδιαιτέρως στις προτάσεις του ΟΠΕΜΕΔ για την απλοποίηση και βελτιστοποίηση του συστήματος με τη χρήση θεσμών και μεθόδων, σταχυολογώντας τα εξής:

  1. την ανάγκη επικύρωσης με την έκδοση σχετικής διαταγής του αρμόδιου δικαστή, που θα μπορούσε να είναι ο Ειρηνοδίκης και όχι με την έκδοση απόφασης
  2. κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης να δοθεί στον συντονιστή η δυνατότητα να διατυπώνει και να απευθύνει προς τα μέρη μη δεσμευτικές προτάσεις
  3. να διαφυλαχθεί κλίμα εχεμύθειας, που είναι απολύτως αναγκαίο για την ευόδωση της όλης διαδικασίας
  4. να προβλεφθεί ρητή απαγόρευση τήρησης πρακτικών, με την ηλεκτρονική αλληλογραφία των μερών της διαπραγμάτευσης να φυλάσσεται από την ΕΓΔΙΧ
  5. να προβλέπονται κυρώσεις και πρόστιμα σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης εχεμύθειας
  6. να προβλεφθούν αυστηρά κριτήρια δεσμευτικά για την εκπόνηση έκθεσης οικονομικής βιωσιμότητας, με την κάθε επιχείριση να γνωρίζει ποια στοιχεία οφείλει να υποβάλει και ποιες κυρώσεις επέρχονται σε περίπτωση υποβολής ανειλικρινών δηλώσεων
  7. να αξιοποιηθούν τα περιθώρια των βελτιώσεων για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα πρόσβασης του μέγιστου δυνατού αριθμού επιχειρήσεων και επαγγελματιών στο νέο εξωδικαστικό σύστημα ρύθμισης
  8. όσον αφορά στις μεγάλες επιχειρήσεις να υιοθετηθεί ειδική διαδικασία, βάσει πρότασης του ΟΠΕΜΕΔ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η συνθετότητα των διαπραγματεύσεων και του όγκου των οφειλών
Video
Βιογραφικό
Multimedia
Graphics
Gallery
faq
Η ομιλία του Νικόλα Κανελλόπουλου για την εφαρμογή του νόμου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό
25 Μαϊ 2017
kokkinosynedrio

Δείτε την ομιλία του κ. Κανελλόπουλου, Δικηγόρου, Διαπραγματευτή και Γενικού Γραμματέα του ΟΠΕΜΕΔ στο Συνέδριο για τα "κόκκινα" δάνεια και από το 11ο λεπτό τη συνομιλία του με τα μέλη του πάνελ: Ν. Μήλη, Κ. Κωτσάκη, Φ. Κωτσή

ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Ινστιτούτου Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, Γενικός Γραμματέας του ΥΔΔΑΔ, Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Ιδρυτής της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «Νικόλας Κανελλόπουλος - Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες», η οποία είναι μέλος του διεθνούς δικτύου Δικηγορικών Εταιρειών «INTERNATIONAL JURISTS». Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1990.

Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ιούλιος 2011 – Φεβρουάριος 2015), Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) (Δεκέμβριος 2009 - Ιούλιος 2011), Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών (Σεπτέμβριος 2010 - Ιούλιος 2011),Σύμβουλος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (1999 - 2011).

Σπουδές: Πανεπιστήμιο Nice Γαλλίας (Μεταπτυχιακές σπουδές στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο), 1984-1986, Institut Européen des Hautes Etudes Internationales», Nice, Κοινοτικό Δίκαιο, 1985,Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, (Πτυχίο Νομικής), 1988,Πάντειο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης), 1984.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ομιλίας του κ. Ν. Κανελλόπουλου
Ξεφυλλίστε το e-book με τα συμπεράσματα του Συνεδρίου

Πωλήσεις ακινήτων μέσω online δημοπρασιών σχεδιάζουν οι τράπεζες

Νικόλας Κανελλόπουλος

Προηγούμενο
1
Επόμενο
Coming Soon...
Main Article 300X600
Πως πρόβαλαν το Συνέδριο τα Μέσα Ενημέρωσης που προσκλήθησαν να το παρακολουθήσουν και να παρέμβουν στις συζητήσεις
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…