" Ο εξωδικαστικός είναι σε σωστή κατεύθυνση, εμπεριέχει όμως τον κίνδυνο να παράξει δυσλειτουργίες τέτοιας εμβέλειας που θα δημιουργήσουν στο μέλλον μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που επιχειρεί να επιλύσει"

Δικηγόρος με υψηλή ειδίκευση σε θέματα Τραπεζικού και Εμπορικού Δικαίου και Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) από το 1986, ο κ. Γιάννης Μούργελας παρουσίασε εκτενώς τις παρατηρήσεις της ΕΕΤ επί του νόμου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. 

Ο νομικός σύμβουλος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, κ. Γιάννης Μούργελας, επεσήμανε με εξαιρετική ευκρίνεια ότι ο νόμος για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των οφειλών των επιχειρήσεων είναι γενικά σε σωστή κατεύθυνση, εμπεριέχει όμως τον κίνδυνο να παράξει δυσλειτουργίες τέτοιας εμβέλειας που θα δημιουργήσουν στο μέλλον μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που επιχειρεί ο νόμος να επιλύσει. Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία του. 

Η ομιλία του κ. Μούργελα έγινε τη Δευτέρα 8 Μαΐου 11:00 -15:00 στο Ξενοδοχείο King George

"Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης επιχειρηματικών οφειλών είναι ένα ακόμη εργαλείο για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Έχουν προηγηθεί αρκετές προσπάθειες όμοιας στόχευσης. Πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο Ν.3869/2010 για την πτώχευση ιδιωτών και ο Ν. 4307/2014, για τη ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων.

Ο Ν. 3869/2010 πράγματι έλλειπε από το θεσμικό πλαίσιο της χώρας, αλλά ξεκίνησε λάθος και κατέληξε σε ακόμη μεγαλύτερο λάθος.

Ο Ν. 4307/2014 ήταν ένας νόμος προς την ορθή κατεύθυνση, αλλά δεν έτυχε της καλλίτερης υποδοχής από τις επιχειρήσεις. Λίγες αιτήσεις υποβλήθηκαν και ελάχιστες ολοκληρώθηκαν, ίσως λόγω της ρευστής πολιτικής και οικονομικής κατάστασης.

Με το νέο νόμο επιχειρείται να αντικατασταθεί ο προηγούμενος νόμος, του οποίου άλλωστε η ισχύς έχει κατά τα 2/3 λήξει, με έναν καλλίτερο, αποτελεσματικότερο νόμο. Εάν πράγματι ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μένει να αποδειχθεί στην πράξη. Η προσπάθεια και ο νόμος που ψηφίστηκε ως αποτέλεσμα αυτής είναι αναμφίβολα προς την ορθή κατεύθυνση. Όμως συνεχίζουν να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που μπορεί να κρίνουν αποφασιστικά την επιτυχία του ή μη.

Θα προσπαθήσω να σκιαγραφήσω ατέλειες, όχι με επικριτική διάθεση, αλλά σε μία προσπάθεια να αναδειχθούν ατέλειες που πρέπει να διορθρωθούν πριν από την έναρξη εφαρμογής του νόμου, τρεις μήνες μετά.

Ενώ σκοπός του νόμου είναι η ρύθμιση επιχειρηματικών οφειλών επιχειρήσεων που μπορούν να καταστούν βιώσιμες, αφήνεται ένα παράθυρο ανοικτό για να ενταχθούν στο νόμο και μη επιχειρηματικές οφειλές.

Συγκεκριμένα ο έμπορος που διατηρεί ατομική επιχείρηση μπορεί να εντάξει και μη επιχειρηματικές του οφειλές (πχ. Από καταναλωτικό ή στεγαστικό δάνειο), εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία.

Όμως οι διαδικασίες και τα κίνητρα που εφαρμόζονται για τη χορήγηση ή και ρύθμιση των επιχειρηματικών δανείων είναι διαφορετικά από αυτά που αφορούν στην καταναλωτική και στεγαστική πίστη και για το λόγο αυτό υπάρχουν αντίστοιχα διαφορετικές υπηρεσιακές μονάδες στις τράπεζες. Αυτό από μόνο του θα επιβραδύνει και συνεπώς δυσχεράνει τη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών.

Εάν μάλιστα την εξόφληση των καταναλωτικών και ιδίως των στεγαστικών δανείων έχουν εγγυηθεί σύζυγος ή συγγενείς του επιχειρηματία-δανειολήπτη, όπως πολύ συχνά συμβαίνει, τότε διευρύνεται σημαντικά ο κύκλος των ανθρώπων που εντάσσονται στη διαδικασία, η οποία επιβαρύνεται περισσότερο.

Το επιχείρημα για αυτή τη διεύρυνση εστιάζεται κυρίως στο γεγονός ότι στην περίπτωση φυσικού προσώπου, εμπόρου ή επιχειρηματία, η δυνατότητα αποπληρωμής αφορά αυτόν για το σύνολο των οφειλών του. Όμως αυτό δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι επειδή ένας είναι ο υπόχρεος, όλες οι οφειλές του πρέπει να διευθετηθούν με την ίδια διαδικασία.

Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του νόμου, οι μη επιχειρηματικές οφειλές, ορθά, δεν θα ληφθούν υπόψη για το σχηματισμό της απαραίτητης πλειοψηφία για την έναρξη της διαδικασίας. Η τυχόν ένταξή τους στη διαδικασία θα κριθεί μετά την έναρξή της, από τους πιστωτές που θα έχουν αποφασίσει να λάβουν μέρος σε αυτή. Το πώς θα ληθεί αυτή η απόφαση δεν ορίζεται στο νόμο. Μάλλον ο συντονιστής θα πρέπει να οργανώσει άλλη μία ψηφοφορία προς τούτο.

Είναι λοιπόν προφανές ότι οι δυσλειτουργίες που θα προκύψουν από τη διεύρυνση θα είναι πολύ σοβαρότερες από τα προβλήματα που επιχειρείται να λυθούν.

Σκοπός του νόμου είναι η ρύθμιση των οφειλών ώστε η επιχείρηση να επιβιώσει για να εξοφλήσει έστω μέρος των οφειλών της και να συνεχίσει να συμβάλει στην οικονομική ζωή της χώρας. Για να μπορέσει να γίνει αυτή η άσκηση απαιτείται από το νόμο η συνυποβολή με την αίτηση ενός πλήθους στοιχείων, ο κυριότερος όγκος των οποίων αφορά στις οφειλές, στις εξασφαλίσεις, στα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και την αξία τους, περιλαμβανομένων των καταθέσεων, εμβασμάτων κλπ. στα οικονομικά στοιχεία αυτής και τις οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι πολλά τα στοιχεία  και η επεξεργασία τους που πρέπει να ακολουθήσει είναι αρκετά περίπλοκη και δεν μπορεί να γίνει με το χέρι. Για το λόγο αυτό σύμφωνα με ρητή διάταξη του νόμου, η όλη διαδικασία θα διεκπεραιώνεται μέσω «ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων». Πρόκειται για ορθή πρόβλεψη. Όμως η πρόβλεψη αυτή αναιρείται σε σειρά διατάξεων του νόμου. Το πρόβλημα από μόνο του είναι τόσο μεγάλο, ώστε από μόνο του μπορεί να τορπιλίσει και να αχρηστεύσει το νόμο.

Ακόμη, νομίζω ότι ο τίτλος του νομοσχεδίου είναι σε μεγάλο βαθμό παραπλανητικός. Τίθεται το θέμα της διακριτικής ευχέρειας των πιστωτών ως προς την επιδίωξη επικύρωσης, το ζήτημα του ποιοι θα λάβουν μέρος στη διαδικασία και μία σειρά από προβλήματα που έχουμε επισημάνει κατ’ επανάληψη. Ο νόμος δεν έχει μόνο προβληματικές διατάξεις. Είναι ένας νόμος προς τη σωστή κατεύθυνση που λύνει πολλά θέματα συνεργασίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος από κοινού από όλους τους εμπλεκομένους."

Video
Βιογραφικό
Multimedia
Graphics
Gallery
faq
Η ομιλία του Γ. Μούργελα για την εφαρμογή του νόμου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό
25 Μαϊ 2017
kokkinosynedrio

Δείτε την ομιλία του κ. Μούργελα, Νομικού Συμβούλου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών στο Συνέδριο για τα "κόκκινα" δάνεια και από το 19ο λεπτό τη συνομιλία του με τα μέλη του πάνελ: Κ. Κόλλια, Φ. Κωτσή, Μ Μητσόπουλο, Ι. Φεντούρη, Ν. Μήλη, Αρ. Νούκα, Π. Ζουρδούμη

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ
Γεννήθηκε το 1952 στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ. Είναι Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής ένωσης Τραπεζών και της διατραπεζικής εταιρείας «Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών - ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.»

Είναι Νομικός Σύμβουλος της Ελληνικής ένωσης Τραπεζών, Νομικός Σύμβουλος της διατραπεζικής εταιρείας «Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών - ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.», της οποίας διετέλεσε Πρόεδρος από το έτος 1999 έως το 2012. Συμμετέχει στην Νομική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τραπεζών και είναι μέλος του “Rules and Regulatory Working Group” της Mastercard Europe.

Γεννήθηκε το 1952 στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ. Σπουδές: LLM στο Εμπορικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο UCL, Μεγ. Βρετανίας, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του το 1979, ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, με εξειδίκευση στο τραπεζικό και εμπορικό δίκαιο και έκτοτε παρέχει τις υπηρεσίες του ως Νομικός Σύμβουλος και μέλος Διοικητικών Συμβουλίων σε ελληνικές και αλλοδαπές εταιρίες, μεταξύ των οποίων σε πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, όπως σε εταιρίες έκδοσης και διαχείρισης καρτών, πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) και συστημάτων πληρωμών και έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ομιλίας του κ. Γ. Μούργελα
Ξεφυλλίστε το e-book με τα συμπεράσματα του Συνεδρίου

Διπλό σχέδιο για «κούρεμα» στεγαστικών δανείων υπό αυστηρές προϋποθέσεις

Γιάννης Μούργελας

Προηγούμενο
1
Επόμενο
Coming Soon...
Main Article 300X600
Πως πρόβαλαν το Συνέδριο τα Μέσα Ενημέρωσης που προσκλήθησαν να το παρακολουθήσουν και να παρέμβουν στις συζητήσεις
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…